Sommaren 2016 – Nytt platå gir luftig oppleving

Sommaren 2016 utvidar vi utsiktspunktet og byggjer eit nytt platå på utsida av det eksisterande platået